| Home | Kılavuzlar | Links | Technical Notes

Hayata bakış açısı

Bir zamanlar, büyük bir dağda kartallar yuva yapmışlar.
Bir kartalda 4 tane yumurtası ile bu dağda yaşıyormuş bir gün deprem
olmuş ve yumurtalardan bir tanesi dağdan yuvarlana, yuvarlana, vadide
yer
alan bir çiftliğe kadar gitmiş.
Bu çiftlik tavuk çiftliğiymiş. Çiftlikte tavuklar, bu değişik ve
normalden büyük yumurtayı sahiplenmeye karar vermişler.
Yaşlı bir tavuk bu yumurtayı ve içinden çıkacak yavruyu, koruması
altına almış.
Bir gün, küçük kartal doğmuş . Çevresinde tavuklar görmüş ve kendini
bir tavuk zannetmiş. Bütün tavuklar da ona bir tavuk gibi
davranmışlar.
Ailesini de çok seviyormuş. İçinden bazen kimim? Sorusu geçiyormuş
Ama o
bir tavukmuş. Bunu böyle bilmeliymiş. Bir gün çiftlikte oyun
oynarlarken, yukarı
baktığında bir grup kartalın özgürce uçtuğunu görmüş.
"Aman Allahım, ne kadar güzel uçuyorlar. Bende onlar gibi uçmayı çok
isterdim" demiş.Tavuklar,bu düşünceye hep birlikte gülmüşler. "Sen
bir
tavuksun ve tavuklar uçamazlar" demişler. Küçük kartal, artık daha
sık
gökyüzüne bakıyor ve uçan kartallar gibi uçmak, özgür olmak
istiyormuş.
Ne zaman bu düşüncesinden arkadaşlarına, ailesine bahsetse, hep şu
cevabı alıyormuş "Sen bir tavuksun. Bırak bu hayalleri." Zamanla,
küçük
kartal da bu düşünceyi kabul etmiş.
Hayal kurmaktan vazgeçmiş, ve hayatını bir tavuk olarak yaşamaya
karar
vermiş.
Ve hayatının sonu geldiğinde de bir tavuk! olarak ölmüş.

Mesaj: Ne olduğunu düşünürsen, o olursun. Eğer, hayatınızın herhangi
bir zamanında , kartal olma hayalini kurarsanız, hayallerinizi takip
edin. Tavukların sözlerini değil...

RIZA AFSAR


Go Back to Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative
Uysal Walker Türk Öykürleri Sandığı'na Geri Dönüş

Copyright © 2008-2009. Southwest Collection / Special Collections Library
Texas Tech University, Lubbock, Texas