| Home | Kılavuzlar | Links | Technical NotesHalil Nihad Boztepe (1880-1949)


Aşağıdaki şiiri "15 Eylül 1925" (Paris) tarihli...İSTANBUL'DA BİLDERİM TEMEL EFENDİ'YE

Ulaa! Temel nasilsun?! Eyi misun hoş misun?!

Yoksa penüm cibi he ola serhoş misun?

İşler nasil cideyi, doli misun boş misun?

Uşaklar ne haldadur? Trapzandan ne haber?

Ecer mektub yazarsan benden de selam conder!

Hasta idi nasildur penüm gafadar İhsan?

Geçirmiş cibi eydi tirene pindum haçan,

Hatırımdan çıktığı yokdur onun bir zaman.

Cendisine selamlar ihtiramlar iderum,

Süleyman Nazif Beğin ellerinden operim.

Peni sorarsan ecer Parisda gezeyirum,

Ceblerimde çitaplar piyasa edeyirum,

Şimdi yanımda olsa İhsan, Temel deyirum.

Burası da hoş amma sen kine bana inan,

Dunyada bir danedir ha! O pizum Trapzan...

Artık dayanamayrum sizun hasretinuze,

Cozümde tutmekdedür Trapzan ile Rize,

Ecer gavuşurisam dunya cozüyle size,

Buzine'de ihvane ziyafet vireceğum,

Hamsi kuşiyle içli tava yedireceğum.


Go Back to Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative
Uysal Walker Türk Öykürleri Sandığı'na Geri Dönüş

Copyright © 2008-2009. Southwest Collection / Special Collections Library
Texas Tech University, Lubbock, Texas