| Home | Kılavuzlar | Links | Technical Notes

HARPUT ANASINDAN ASGER OĞLUNA

Gadan alam Memedim,

Mekdubuma başlarken iki gözünden hasretle öperim
çagam. Seni çoh ösgedük. Sen gideli iki gözüm, iki
çeşme pildir pildir aglim. Buralar ververan oldu.
Sahapsuz, yalavuz galdih. Kimse gapimizi açmi.
Inşallah tez zamanda gelür, ocagimizi tüttürürsün
çagam.

Belan bahan gele oğul, evvelsi gün emicen oğlu Selo
şeherden gelmişti. Tarğana çorbası yaptım, nahna
sarması da yapdım, paklava da açtım. Sen sevisin, ama
yoğsun diye boğazımdan getmedi bimümkün.

Dünegin bacın, senin asgere getmeden önce
Kemogillerden Musdonun ufağ gızı Emoş’a gövüllendiğini
söledi. Baban da; “Artuğ bizim oğlan böyüdü, dönsün
onu baş göz edek, ölmeden mürüvvetini görek, çağa
çoluğunu gucahlıyah.” dedi. Bugün ben, bibin, diyezen,
nenen, Emoş’u görmege gettük. Evleri cıncıh gibidi.
Evciman bi gız. Hoş, gafamıza çoğ yattı. Hayırlısı
gel, ertesini baban, emin düşünür.

Çağam bu yıl, bıldır ki gibi yağış yağmur yoh. Hep
torpahlar çatladı, yarıldı. Buğdayların boynu bükük.
Tohumlar heç gögermedi. Düşün, susuzluhtan isotlar
bilem gurudu.

Geçenlerde böyük bibin gile, şehere gettik. Zuvahlara
daşlar düzülmüş, kirbit gibi üst üste damlar gelmiş,
garinin biri apartumanin gikgiliginden sepet salli.
Çog bagiran bi herif de isot dolduri, pirpirim dolduri
sepete, gari da yugari çeki. Yallah...

Hele o tomofiller... Bi tenesi birden venk venk
bağırdı, üregim ağzıma gelidi nerdese. ıçimden
“Garnağıssi” dedim.

Başim da dönidi gelenden geçenden. Sankim heç işleri
yog, zuvahta geziler. Bi baştan bi başa salinip
gidiler. Hele bazi garilar vardi, agzu açug-saçug,
gollar, bacaglar, gögüsler çiscibildah. Daş yagar,
yahindir diye düşündüm. Giyamet alameti...

Aman ha gadan alam, sen gurbet elde bunları
seyretmeyesin, ardlarına düşmeyesin. Kavil fazla
yoğdur şeherlide. Sonra Emoş’daki gaş, göz kimde var
ki? Del mi Memed’im?

Demeği unuttum, gendine eyi bağasın oğul. Köyneklerin
temiz dutasın. Yuhusuz galmayasın, canan da eyi bah.
Dünya malı dünyada galur. O gönderdügün resmi garşıma
goymuşum, gelim gidim bahim. Asger ocağının yemegi
tavlatmış. Allah devlete, millete zeval vermeye.
Bizden eyi besli, bahi.

Gomutanlar seni sevsinler diye gayret et. Başa tabi
ol. Işten, dişten sakin gaçma. Artug erkek olisin,
böyisin. Her halina dikkat kesil çagam.

Tez zamanda mekdubuma cevap beklerim. Mekdubun tez
gönder ki her gece gohlıyam. Benim aslan igidim. ıgit
Memed’im.

Anan Hatçe.Kaynak: Çaydaçıra Gazetesi
Go Back to Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative
Uysal Walker Türk Öykürleri Sandığı'na Geri Dönüş

Copyright © 2008-2009. Southwest Collection / Special Collections Library
Texas Tech University, Lubbock, Texas