| Home | Kılavuzlar | Links | Technical Notes

Gönlübag'a Selam (2)
.
Fırtınada tipi olur sazakdan
Sabahları keklik sesi tuzagdan
Yarı gece iti sesleri uzagdan
Gelür gelür gulagıma giderdü
Garanlıgı, gorhuları yenerdü.

Süsnaz yohusunda merkepler inler
Yolcu horyat söyler, Dasaltı dinler
Gatrıların servet oldugu günler
Arabalar çihti, yollar bozuldu
Iste o tabiat bele bozuldu.

Ay dolanir gelir gayat yüceden
Yükler denk edilir yarı geceden
Dedem sordu "Cem'le, nerde secedem? "
Anam dedi "Ogul serdim odaya,
Söle namazını gılsın, dedeye..."

Birgün gahtug, dedüg Buzlug'a gideg
Gidip de gudret buzundan yiyeg
Dedim "Gardas savuh olur, çoh yiyeg"
Sabah sabah yola revan olundu
Dindik ile buzun yolu bulundu.

Ordan çihtih, Ala Yarpag göründü
Girdüg, bahtug, Murat Suyu serindi
Yolda tutdu, Cemil bize yerindi
"Hey gidi hey" dedi "gençlik çagları "
Inildedi ahıyla Musut bagları...

Ne bacılar gördüg girmis yasmaga
Güne bahtug, gün dolasmis asmaga
Gec galmustug Gönlübag'a gaçmaga
Eve geldüg, oldu yassı zamanı
Babam enseledi döndüg harmanı....

It yohusundan çihan yorulur
Yorulanda Dar Gapı'da durulur
Fehmi Çavus, Harput ondan sorulur
Iki çay ver Gabahlı'nın Sıtkı'ya
Rahmet olsun Gafaflar'ın Hakkı'ya...

Yassı ohunurdu Sara Hatun'da
Gönüller bir idi Allah (cc.) gatinda
Yuhumuz gelüp de damda yatanda
Gece böcikleri durmaz öterdi
Gam, gasavet, geder hepsi biterdi...

Gönlübag'a yol yaptılar daglardan
Asırdılar bahçalardan, baglardan
Giden getdi, bize galan saglardan
Ömer Emmim senin ömrün var olsun
Var olduhça Hızır(as.) sana yar olsun...

Gönlübag'a gara haber (1) ulastı
Duyanların dimagları dolasti
Ömrü bıllah vatan ıçın çalısti
Seyhülmuharririn Hakk'a (cc.) yürüdü
Aglamagdan girpiglerim çürüdü...

Biz giderüg Gabahlı'nın dalından
Hakk'ı (cc.) seven ayrılmasın yolundan
Arıya da faydası yok balından
Millet içün hep çalıstı, didindi
Ben diyem ki cennettedir o simdi....

Fayzi Baba kürdi tutar inceden
Kore Memo ses getirir yüceden
Doyum olmaz bu efsunlu geceden
Gümüslü gırnatan simdi kim çaldı?
Garabiber Halil yetim mi galdı?

Dömbekçi Selo'dur köylerde sayan
Aklını yitirir bed sesin duyan
O da hos adamdı Allah'a (cc.) ayan
Velhasıl hepsi garib getdiler
Belki o tarafta rahat etdiler...

Gönlübag'ım senin gönlün sen olsun
Sende dogan gönüller gülsen olsun
Hasretligim bagrımı desen olsun
Esat'i da hatırlayan olaydı
Olaydı da su canımı alaydı....


(1) Seyhülmuharririn Ahmet Kabaklı Hoca'nın vefat haberi....
.
Esat Kabaklı


Go Back to Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative
Uysal Walker Türk Öykürleri Sandığı'na Geri Dönüş

Copyright © 2008-2009. Southwest Collection / Special Collections Library
Texas Tech University, Lubbock, Texas