| Home | Kılavuzlar | Links | Technical Notes |Erzurum'da bulunan Cuni mağarasında:(02/05/2003)

Erzurum'da bulunan Cuni mağarasında, 12. yüzyıl öncesine ait, Oğuz boylarından 12 boyun 29 değişik damgası ortaya çıkarıldı. Mağarada ayrıca, eski Türk alfabesi harflerinden 5'inin varlığı da kesin olarak tespit edildi. Atatürk úniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Alparslan Ceylan, "Buluntular, Orta Asya ve Anadolu arasındaki sıkı bağı ispat ediyor" dedi. Atatürk úniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Trihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Alparslan Ceylan Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Salyamaç Köyü yakınındaki Cuni mağarasında yaptığı incelemelerde Türk boylarına ait dağınık şekilde 50 adet damga, işaret ve resimlerin bulunduğunu açıkladı. Yard. Doç. Dr. Alparslan Ceylan Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada Taş ve kayalar üzerindeki damgaların yapılışları ve kullanım amaçlarını şöyle açıkladı: Otlakların belirlenmesi ve otlaklardan faydalanan kabile ve boyların işareti olabilir. Günümüzde bunlar tapu senedi yerini tutuyor. Türkler'de yuğ törenine gelenlerin damgalarını vurmalarıyla ilgili olabileceğidir. Bu damgalar boyların beyleri veya ileri gelenlerin yuğ törenine katıldıklarının belgesi sayılmaktadır. Ayrıca damgaların çok çeşitli kullanım alanları olduğu bilinmektedir. Eski Türk geleneğinde önemli yol kavşakları ve konak yerlerini işaret etmek için kullanılmış olabilir. Yard. Doç. Dr. Alparslan Ceylan'a gore bulgular Orta Asya ile Anadolu'nun sıkı bağını ortaya koyuyor. "Cuni mağarası, günümüzde taşıdığı önemli veriler ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu belgelemektedir. Yine bu verilerden anlaşıldığına gore Erzurum ve çevresi Türklerin Anadolu'ya gelip yerleştikleri ilk merkezlerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Karayazının otlaklarının bol olması ve hala günümüzde hayvancılık merkezi olması bu görüşü desteklemektedir. Mağarada bulunan damgalar 12. yüzyıldan oncesine aittir. Selçukluların Anadolu'ya tamamen yerleşmesi ile birlikte istisnaları olsada damgalar eski önemlerini kaybetmiştir. Cuni mağarasının bize taşıdığı en önemli bilgilerden birisi de Orta Asya ile Anadolu'nun sıkı bağını ortaya koymasıdır."

Kaynak.Ulusalkanal.com.tr


Go Back to Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative
Uysal Walker Türk Öykürleri Sandığı'na Geri Dönüş

Copyright © 2008-2009. Southwest Collection / Special Collections Library
Texas Tech University, Lubbock, Texas