| Home | Kılavuzlar | Links | Technical Notes

ALMANYA’DAN MEKTUP

Gıymetli gardaşım Mısdo;

Evvela mahsus selam eder, her iki gözlerinden öperim.
Babamın, anamın, bibimin, kürvemin ellerinden öperim.
Sen de gakgon Abo’yu soracah olursan çoh şükür eyiyim.
Bizim mıhdar gazete getürmüşse benim içün neler yazmış
ohumuşsuzdur. Ama işin dorğusunu ben sahan yazam.

Benim başima gelen bişmiş tavugun başina gelmedi.
Gardaşim Istanbul’a gidişim çoh fiyakali oldu.
Uçahdaki gizlar beni çoh eyi agirladilar. Ben de
gendimi Beritanli bi goyun tüccari olarah tanittim.
Almanya’dan yogurt makinasi almaya gidim dedim. Hatta
birisi bahan göz bile etti. Neyse gardaşim başin
agritmiyam. Uçahdan ener enmez bizi gömrüge götürüp
herkesin bavulunu aradilar. Benim de birinci bavulumu,
iç köynegimden nakişli çoraplarima gadar aradilar.
Ikinci bavulumu açdim, memur azcih garuşturdu, sanki
cenavar görmüş gibin bagirmaya başladi. Ben dedim
zahar içindekileri isdi.

"Vasisdas hış hış?" diye bağırdı. Ben önce anlamadım,
sonra ben de bağırdım. "Her ne gadar Alamanca bilmisem
de o senin ‘vosisdas’ dedügün penceredür. Siz beni
eyice cahal yerine goduz." dedim. Bu sefer hepsi
başıma toplandı. Birisi azcuh imanlımış “Bunlar ne?”
dedi. Teker teker saydım: “Bah gakgom, siz heç bi şe
bilmisiz. Bu orcik, bu basduh, bu dutunu, bu iki parça
da gurut, bu da anikom yapmışdı içli küfde.” dedim.

Gine lav luv diye bağırdılar. çoh zoruma getti. Ben bu
sefer daha fazla bağırdım; “Ne olisiz baba? Siz benim
köve gelin de görün insanlığı. Bi de size medeni
deyiler...” diye eyice çekışdım.

Bundan sona iki poles geldi. Beni garagola götürdüler.
Oraya ıstanbullu iki dene tercüman geldi. Ona da teker
teker hepsini gösderdim. Orciği, basduğu tanıdı.
“Hemşerim vallaha ben de diğer şeleri bilmim, bu
maddeleri kemiyeciler azzahanada tahliye edecekler. ”
dedi. Bizim dutununda esrarla haşhaş varmış, gurut da
çoh eyi afyonmuş. Ben tekrar rica ettim: “ Etmeyin,
bizim heç Elazizli yoh mu, onlara sorun.” dedim. Laf
anlamadılar. Zaten tercüman gurabiye çocuğu, babası mı
içli küfde yemiş? Söz dinlemediler.

Bi hafda sona bizim gonsolosnan bi abukat geldi.
Onlara da herşeyi anlattim. Hatta isdisez Angara’da
Baba Hüsen’in yazihanasinda bile var, oradan sorun
dedim.

Neyse gakgoma söliyem bizim dutunu, gurut, içli küfte
loboraturda muayene edildi. Sağlam raporu çıhınca ben
de kodesten çıhdım. şimdi eyi bi işe girdim. Gamyon
yapdıriler. Gelecek mekdupda sahan Garnaval Bayremi’ni
annadacam. Acele cevap beklerim.

Gakgon Abo.Kaynak: Harput Posta GazetesiGo Back to Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative
Uysal Walker Türk Öykürleri Sandığı'na Geri Dönüş

Copyright © 2008-2009. Southwest Collection / Special Collections Library
Texas Tech University, Lubbock, Texas